Tanssi-liiketerapia Konkari-kodissa

Tanssi-liiketerapiaa käytetään Konkari-kodissa hoito- ja kasvatustyön tukena. Terapeuttiset tapaamiset voivat olla yksilö- tai ryhmämuotoisia. Tanssi-liiketerapiaa toteutetaan Konkari-kotiin sijoitettujen sekä jälkihuollossa olevien nuorten kanssa.

Nuoren oma kiinnostus menetelmien toteuttamiseen on tärkeää. Tapaamiset sisältävät myös keskustelua, mutta tanssi-liiketerapia tarjoaa mahdollisuuden käsitellä haastaviakin aiheita taiteen keinoin. Liikkeen avulla voi käsitellä esimerkiksi muistoja puhetta edeltävältä ajalta tai asioita, joista on vaikea puhua. Tanssi-liiketerapian on todettu olevan tehokasta asiakkaiden kanssa, joille on haastavaa osallistua verbaalisiin ryhmiin.

Nuori voi löytää menetelmistä itselleen sopivan keinon turvalliseen tunnetilojen purkamiseen, oman kehonkuvan hyväksymiseen, vuorovaikutuksen tutkimiseen, voimavarojen löytämiseen tai nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Kehon, liikkeen ja taiteen avulla nuori voi tarkastella omaa itseään ja elämäntilannettaan. Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei vaadi tanssin, liikkeen tai taiteen erityisosaamista.

Konkari-kodissa tanssi-liiketerapian toteuttaminen on ollut moninaista. Tapaamisilla on keskitytty erilaisiin teemoihin, kuten esimerkiksi:

* oman koreografian luominen

* keskustelu itsenäistymisestä ja sen herättämistä tunteista

* kuvatyöskentely liittyen sijoitettuna olemiseen

* ilon löytäminen liikkeestä

* rentoutuminen; nukahtamisongelmiin ja stressiin vaikuttaminen

* kehotietoisuuteen ja kehonkuvaan liittyvät harjoitukset

* oman elämänjanan tarkastelu kuvan tekemisen keinoin

Tanssi-liiketerapiatapaamisia voi kuvata myös erään nuoren sanoin:

”Oli kiva kun ei tarvinnu puhua. Jos oli huono päivä ni sai purkaa sen tanssiin tai maalaamiseen. Sai irtioton arjesta. Tää oli mun omaa aikaa.”