Konkari-kodin ensimmäinen uutiskirje on julkaistu

Edessäsi on Konkari-kodin historian ensimmäinen uutiskirje. Julkaisemme jatkossa uutiskirjeessä ajankohtaisia uutisia ja terveisiä Konkari-kodista. Konkari-kodin uudet internetsivut on myös avattu, ja pääset tutustumaan niihin osoitteessa www.konkari-koti.fi.

Kulunut vuosi jää aikakautemme historiaan pysyvästi. Myös lastensuojelussa vuosi näkyy kahdensuuntaisena. Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja ilmenee erilaisten oireiden muodossa, joista raaimpia olemme saaneet lukea iltapäivälehtien otsikoista. Toisaalta suuri osa pahoinvoinnista ei ole ulottunut viranomaisten tietoisuuteen muun muassa etäkouluihin siirtymisen ja fyysisten tapaamisten rajoittumisen myötä. Tulevaisuus näyttää edelleen kysymysmerkiltä.

Konkari-kodissa kulunut vuosi on käytetty digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen työelämän tueksi unohtamatta kuitenkaan elävän vuorovaikutuksen merkitystä hyvinvoinnin tukena. Digitaalisia työvälineitä on otettu käyttöön niin asiakkaidemme kuin yhteistyökumppanienkin kanssa. Virtuaaliset kokoukset ja etäyhteydet ovat tulleet tutuiksi monissa työyhteisöissä, ja niin myös meillä Konkari-kodissa.

Erityisen ylpeitä olemme koko Konkari-kodin henkilökuntamme saavutuksesta jalkauttaa systeeminen lastensuojelu osaksi arkeamme. Koko henkilökunta on käynyt puolitoista vuotta kestäneen Suomen Psykologisen Instituutin järjestämän systeemisen lastensuojelun koulutuksen. Olemme rakentaneet lapsen ja perheen ympärille oman systeemisen tiimin, jonka kautta olemme jäsentäneet lapsen hoidollista arkea myös Konkari-kodissa. Työskentely lapsen ja hänen perheensä kanssa perustuu systeemiseen ajatteluun, jossa mielenterveyden häiriöt ja muut hoidettavat ongelmat nähdään yhteydessä läheisiin ihmissuhteisiin. Systeemisessä lastensuojelussa lähtökohta on aina koko perheen saama tuki, jossa yksilön eheytyminen voidaan nähdä osana vuorovaikutusta. Konkari-kodissa lapsi ja hänen perheensä nähdään osana systeemiä, jossa yhdenkin osa-alueen muutos voi johtaa parhaimmillaan koko systeemissä tapahtuviin muutoksiin.

Osaavasta henkilökunnasta on pulaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lastensuojelun osaavia ammattilaisia kaivataan lisää, eikä tilannetta voida paikata siirtämällä ammattilaisia kunnalliselta puolelta yksityiselle tai päinvastoin eikä eri yksityisten toimijoiden välisillä siirroilla. Tällöin jää aina aukko johonkin. Meidän tulee puhaltaa yhteen hiileen ja vaatia alueelle lisää opiskelupaikkoja sekä yhdessä rakentaa lastensuojelutyöstä mielenkiintoinen ja haluttu ala, jossa työpäivät ovat myös valoisia ja onnistumisen kokemukset tuovat energiaa ja voimia seuraavaan päivään.

Mukavaa vappua ja onnistumisia työpäivääsi!

Saara Lindblad
toimitusjohtaja

Jaa: