Pysyviä ratkaisuja saadaan tarkastelemalla kokonaisuutta ja juurisyitä 

Lasten oirekäyttäytymisestä johtuvat sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat usein hyvin lyhyitä. Valitettavasti lyhyt pysäytys auttaa yleensä vain hetkeksi. Pysyvää muutosta ei ehdi tapahtua, kun lapsi kuukauden jälkeen palautetaan takaisin kotiin – samaan systeemiin, josta hän kuukautta aikaisemmin on lähtenyt.

Konkari-kodin tilastojen mukaan kiireellisten sijoitusten määrä on viidessä vuodessa pysynyt vakiona, mutta sijoitusten jatko on muuttunut merkittävästi. Viisi vuotta sitten Konkari-kodille kiireellisesti sijoitetuista lapsista jopa 70 prosenttia jäi Konkari-kotiin pidempiaikaiseen sijoitukseen, kun tänä vuonna sama määrä palautetaan takaisin kotiin 30 vuorokauden pysäytysjakson jälkeen.

Lapsen oirekäyttäytyminen olisi tärkeä nähdä seurauksena lapsen systeemin ja kokonaisuudessaan arjen toimimattomuudesta. Kotiin annettavalla pitkän tähtäimen lastensuojelun perhetyöllä tai pidemmällä kodin ulkopuolelle tehtävällä sijoituksella voidaan vaikuttaa lapsen ja hänen perheensä kohtaamiseen – tavoitteena saada pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia

Systeeminen lastensuojelu lähtökohtana

Systeeminen toimintamalli mahdollistaa kokonaisvaltaisen muutoksen, jossa koko perheen tilanteeseen voidaan vaikuttaa. Lapsi on aina osa omaa systeemiään, ja jos haasteet kumpuavat systeemistä, lapsen irrottaminen hetkeksi ei ratkaise itse ongelmaa.

Konkari-koti on Suomessa tällä hetkellä ainoa systeemistä lastensuojelua toteuttava yksityinen lastensuojelulaitos. Systeemistä tiimiä vetää Suomen Psykologisen Instituutin johtaja.

Käytössä on hypoteesiajattelu, jossa lapsen oirekäyttäytymistä pohditaan kokonaisuutena. Mietitään, mistä käyttäytyminen johtuu ja minkälaista vuorovaikutusta lapsi tarvitsee. Hypoteesin perusteella tehdään johtopäätös lapsen hoidosta ja etsitään keinot auttaa koko perhettä, joka usein muutoin jää vaille apua. Hoidon aloittamisen jälkeen tarkkaillaan, osuiko hypoteesi oikeaan ja saatiinko halutunlaisia tuloksia. Oirekäyttäytymisen juurisyy on tärkeä löytää, jotta korjaavia toimenpiteitä pystytään tekemään.

Konkari-kodilla 30 vuorokauden kiireelliset sijoitukset toimivat käytännössä arviointijaksona, jolloin tavoitteena on löytää oirekäyttäytymisen taustasyyt. Niiden mukaan arvioidaan, minkälaista apua ja tukea lapsi tarvitsee muuttaakseen käyttäytymistään. Lapsen elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttaminen vaatisi kuitenkin vuoropuhelua lapsen hoitoa jatkavan perhetyön kanssa, mikäli perhetyön palveluita ei jatketa Konkari-kodin kautta. Olennaista on saada lapsen koko systeemi mukaan prosessiin, mikä vaatisi pidemmän sijoitusjakson.

 

Jaa: