Kirsi toteutti haaveensa ja työskentelee nyt nuorten parissa

Kirsi Kantola on työskennellyt Konkari-kodissa viiden vuoden ajan. Hän toimii tällä hetkellä hoito- ja kasvatustyön ohjaajana Annalassa, itsenäistyvien nuorten yksikössä. Ennen lastensuojelutyötä Kirsi oli 26 vuotta kaupan alalla, mutta joutui pohtimaan uraansa uusiksi työtapaturman seurauksena saamansa kroonisen hermovamman vuoksi. Tapahtuma oli ikävä, mutta Kirsi halusi nähdä tilanteen positiivisen puolen. Hän ryhtyi toteuttamaan haavettaan nuorten parissa työskentelystä. Ennen tuloaan Konkari-kodille Kirsi kouluttautui nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajaksi sekä työskenteli muutaman vuoden toisessa lastensuojelupalveluja tarjoavassa yrityksessä.

– Olen viihtynyt Konkari-kodissa todella hyvin. Työporukkamme on kuin yhtä suurta perhettä. Kaikki auttavat, tukevat ja arvostavat toinen toisiaan. Jokainen saa olla oman itsensä ja tuoda omat ajatuksensa rohkeasti esiin, Kirsi kertoo.

Kaupan alalla työskennellessään Kirsi tottui olemaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hän kokee siitä olleen hyötyä myös lastensuojelussa. Mieleisintä Kirsille on omaohjaajuus, lapsiin ja perheisiin tutustuminen sekä heidän tukemisensa. Turvallisen ja luottamuksellisen suhteen luominen lapseen ja hänen perheeseensä on todella tärkeää. Hän on vilpittömästi onnellinen kaikista nuorten kokemista onnistumisen ja eheytymisen hetkistä.

– Tuntuu hienolta, jos pystyy lähentämään lapsen ja hänen vanhempiensa välejä tai edistämään perheen tilannetta niin, että muutto takaisin vanhempien luo onnistuu. Mieltä lämmittää myös, jos aiemmin Konkari-kodissa asuneet nuoret tulevat käymään ja kertovat kuulumisiaan.

Henkilökunnan opiskelua ja hyvinvointia tuetaan

Konkari-koti kannustaa henkilökuntaansa kouluttautumaan. Kirsi on suorittanut työn ohessa mielenterveys- ja päihdetyön erityisammattitutkinnon, lähihoitajan tutkinnon oppisopimuksella sekä Suomen Psykologisen Instituutin erilaisia koulutuksia. Työn ja opiskelun yhdistäminen sujui hyvin.

Säännölliset työnohjaukset ovat yksi esimerkki henkilöstön hyvinvoinnin tukemisesta. Työn monipuolisuus ja yllätyksellisyys ovat monelle työn suola, mutta ne aiheuttavat myös haasteellisia tilanteita.

– Kokonaisvaltaisesti läsnä oleminen vaikuttaa joskus myös siihen, että työasiat saattavat jäädä pyörimään mielessä kotiin lähtiessä. Pyrimme kuitenkin aina käymään työhön liittyvät haasteelliset tilanteet mahdollisimman pian läpi. Jos ei saman vuoron aikana, niin sitten seuraavana päivänä. Periaatteemme on, ettei kukaan jäisi yksin miettimään asioita.

Työn merkitys löytyy sen tärkeydestä

Kirsi asennoitui iltapainotteisen vuorotyön tekemiseen jo alalle hakeutuessaan. Vapaa-ajallaan Kirsi viettää aikaa perheen, koiran ja ystävien kanssa. Luonnossa liikkuminen on hyvää vastapainoa työlle. Työtään Kirsi tekee sydämellään ja kokee empatiakyvyn olevan tärkeä taito.

– Saan tehdä työtä, jonka koen tärkeäksi. Pääsen toteuttamaan itseäni, olemaan tarpeellinen ja koen työyhteisön arvostavan minua. Tällä hetkellä työni on juuri sitä, mitä haluankin työkseni tehdä.

Jaa: