Uutiskirje 27.1.2022 Katso verkossa »
Lääkehuolto lastensuojelulaitoksen arjessa


Lääkehuolto ja sen toteuttaminen lastensuojelulaitoksen arjessa on kokenut suuren muutoksen viime vuosien aikana. Aiemmin lääkehuoltoa toteutettiin lähes kodinomaisesti, mutta nykyään se on hyvin ammattimaista ja tarkasti valvottua.

Konkari-kodin lääkehuollon kokonaisuudesta vastaa sairaanhoitaja (ylempi AMK) Mari Vettenranta.

– Lääkehuollon ammattimaistuminen näkyy laitoksen arjessa nykyään myös lääkkeiden aiempaa paremmassa tunnistamisessa. Konkari-kodissa lääkkeillä pyritään pääsääntöisesti hakemaan vastetta mm. psyykkisiin ja neuropsykiatrisiin haasteisiin, Mari kertoo.

Marin työtehtäviin kuuluu lääkehuollon suunnitelman vuosittainen päivittäminen. On myös huolehdittava, että lääkkeitä ylipäätään löytyy ja että ohjaajat tietävät, mistä lääkkeet jaetaan asiakkaille. Lasten reseptit tulee olla ajan tasalla, ja tarvittaessa niitä uusitaan lasta hoitavan tahon kanssa.

– Vastuullani on myös huolehtia, että henkilökunta on riittävän koulutettua lääkehuoltoon. Kyseessä on siis iso kokonaisuus, jossa koko henkilökunnalla on tärkeä tehtävä.

Vaatimukset ovat kasvaneet myös lääkehuollon toteuttamiseen. Lääkkeitä pidetään useiden lukkojen takana erillisessä tilassa ja säilytetään jokaisen asiakkaan henkilökohtaisessa laatikossa. Laitoksen yhteistä särkylääkepakettia ei ole enää saatavilla, eivätkä dosetit makaa sievässä pinossa ohjaajien työhuoneen hyllyllä, kuten joskus vuosia sitten.

Konkari-kodissa on luotu malli, jossa Marin tukena toimii terveydenhuollon ammattilaisista koottu lääkehuollon ryhmä.

– Ryhmän jäsenet huolehtivat kukin omalla vuorollaan lääkkeiden jaosta ja tarkistuksista. Ohjaajien tehtäväksi jää vain jakaa lääke dosetista asiakkaalle ja tehdä tarvittavat merkinnät asiakaskertomuksiin, Mari tarkentaa.

Viime vuonna päivitettyä uutta ”turvallisen lääkehuollon suunnitelmaa” sovelletaan lastensuojelun lisäksi myös muun muassa ikäihmisten palveluihin sekä sairaaloihin. Lastensuojelussa laitos on kuitenkin hyvin erityinen ympäristö ja samoja lainalaisuuksia on vaikea soveltaa sekä sairaalaan että lastensuojelulaitokseen lääkehuollon arjessa.

– Toivon, että tulevaisuudessa lastensuojelun lääkehuolto kehittyisi entistä enemmän lastensuojelun asiakkaille suunnatuksi. Lisäksi uskon, että olisi hyödyllistä, jos sosiaalialan ammattilaisten koulutukseen liitetään tulevaisuudessa myös pakollisia lääkehuollon opintoja.

Uusi vuosi ja kohti yhteistoiminta-aluetta

Sote-yrittäjältä kysytään tämän tästä, miten yhteistoiminta-alueet tulevat vaikuttamaan meihin. Rehellisesti en usko, että kukaan osaa vielä vastata kysymykseen. Varmaa on ainoastaan se, että kuntalaisten tarve palveluille ei katoa ja siihen on pystyttävä vastaamaan yhtä lailla sekä ennen organisaatiomuutosta että sen jälkeen. Kunnissa odotetaan yhteistoiminta-alueiden alkamista ja haasteena näen, että rohkeus päätöstentekoon hiipuu loppuvuotta kohti, ja tunnelma kentällä muuttuu odottavaksi.

Odotan itsekin yhteistoiminta-alueelta paljon – erityisesti julkisen ja yksityisen puolen rakentamista yhdessä. Satakunnassa kumppanuusmallin avulla palveluntuottajien tasa-arvo ja kansalaisten valinnan vapaus toteutuvat.

Saara Lindblad 
toimitusjohtaja

Konkari-koti - Saara Lindblad  

Tiimitiistaina Annalan väki viettää aikaa yhdessä

Kerran viikossa Annalan nuoret rakentavat itselleen viikko-ohjelman, joka luonnollisesti löytyy sähköisenä nuorten puhelimista. Jokainen nuori tietää jo ohjelmaa laatiessaan, että tiistaina on yhteisöpäivä, tiimitiistai. Tiedossa on yhteistä tekemistä, jonka pääosaa näyttelevät nuoret itse. Liikkumista, kokkailua tai muuta itsenäistyvän nuoren elämään liittyvää.

Tammikuun ensimmäinen tiimitiistai oli leivontapäivä. Kukin nuori leipoi itselleen oman pizzan ja vaihtoipa osa pizzapalansakin kaverin kanssa. Mutta mitä nuoret itse ajattelevat tiimitiistaista?

 ”Kivaa tekemistä yhdessä, ei valittamista” tyttö 17 vuotta

”Varsinkin ruuanteko kerrat on tosi jees” poika 16 vuotta

”Ideana tiimitiistai on jees”
poika 16 vuotta

Katso paikkatilanne verkkosivuilta »
www.konkari-koti.fi

Peruuta tilaus    |    Lue uutiskirje verkossa »