Osaajat

OSAAVAT AMMATTILAISET TAKAAVAT TULOKSIA

Lastensuojelulaitos Konkari-kodin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Osaava henkilöstö onkin Konkari-kodin tärkein voimavara. Yhteisöllisyys ja luottamus Konkari-kodin sisällä auttavat hoito- ja kasvatustyössä pääsemään hyviin tuloksiin. Henkilökunnalla on työn tukena säännöllinen psykoterapeutin konsultaatio sekä työnohjaus.

Työyhteisömme koostuu sekä vastavalmistuneista alan osaajista että jo pidempään uraa tehneistä, ja kaikkia tarvitaan. Konkari-koti haluaa panostaa kunnolliseen perehdytykseen, ja työntekijän kanssa rakennetaan myös yksilöllistä kehittämissuunnitelmaa. Työntekijän omaa kehitystä tuetaan erityisesti koulutusmyönteisesti, ja työntekijän toiveita sekä mielenkiinnon kohteita kuunnellaan. Konkari-kodilla jokainen päivä tuo uudenlaisia tilanteita ja kehittymisen mahdollisuuksia. Konkari-koti haluaa tukea myös työntekijöiden arjen ja työn yhdistämistä ja toimia arvojensa mukaisesti.

Konkari-koti on ensimmäinen lastensuojelulaitos Suomessa, jonka henkilökunta on kouluttautunut systeemiseen lastensuojeluun ja ottanut tämän toimintamallikseen. Lue lisää systeemisestä lastensuojelusta.

Jaa: