Toiminta

Lastensuojelulaitos Konkari-kodin lapsia hoitaa ja kasvattaa hyvin koulutettu moniammatillinen työryhmä. Luotamme toiminnallisuuteen, kokonaisvaltaiseen omaohjaajatoimintaan sekä yhteisöllisyyttä vahvistavaan ryhmätoimintaan. Hoito- ja kasvatustyön ohjaajat toimivat yhdessä lasten ja nuorten kanssa viikoittain terapeuttisissa toimintaryhmissä. Vahvistamme toiminnallisuutta Porin alueen monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla. Toimintaperiaatteitamme ohjaa systeeminen lastensuojelutyö sekä lastensuojelun terapeuttinen kasvatus- ja hoitotyö.

Konkarissa saa vaikuttaa omiin asioihin (poika 17 vuotta)

Lastensuojelulaitos Konkari-kodin toiminnan perustana ja sitä vahvasti tukemassa ovat yrityksen toiminta-ajatus ja arvot:

 • Kunnioitus
  • Kunnioitamme toisiamme, lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään ja yhteistyökumppaneitamme.
 • Oikeudenmukaisuus
  • Kohtaamme lapset ja nuoret sekä heidän perheensä oikeudenmukaisesti.
  • Kohtelemme henkilökuntaa oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Yksilöllisyys
  • Kohtaamme kaikki lapset ja nuoret sekä heidän perheensä yksilöinä ja huomioimme yksilölliset tarpeet ja kulttuuritausta.
 • Avoimuus
  • Arvostamme lapsen ja nuoren avointa osallisuutta häntä koskevissa asioissa sekä molemminpuolista, avointa kasvatuskumppanuutta lasten ja nuorten vanhempien kanssa
  • Toimimme avoimessa työkulttuurissa ja vuorovaikutussuhteessa toistemme kanssa.
Konkari-Koti08

Koen oloni turvalliseksi täällä, ei pelkoa (poika 17 vuotta)

Konkari-kodin omavalvontasuunnitelma on laadittu ohjaamaan asiakastyön laatua ja siten tukemaan asiakasperheiden ja heidän lastensa hyvinvointia.

JuSa-Kodit Oy Omavalvontasuunnitelma 2023

Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma 2023

Jaa: