Ryhmätoiminnot

ART-vihanhallinta

ART-menetelmä (Aggression Replacement Training) tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta moraalisen ajattelun kehittämiseen, parempaan itsehillintään ja sitä kautta hyväksytyn käyttäytymisen vahvistamiseen. Uusi ART-ryhmä aloittaa keväisin ja syksyisin. Ryhmät ovat 10 viikon mittaisia ja kokoontuvat kahdesti viikossa. ART-ryhmän lasten vanhemmat voivat osallistua mukaan Perhe ART -ryhmään. Lisätietoja menetelmästä ART-yhdistyksen sivuilta.

Potkuri-ryhmä

Potkuri-ryhmässä toisen asteen opiskelupaikkaa vaille jääneet tai opintonsa keskeyttäneet lapset kartoittavat heille mielenkiintoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia niin työ- kuin opintopoluilla, tutustuvat kaupungin nuorille järjestettävään toimintaan, eri oppilaitoksiin ja työpajoihin. Lisäksi ryhmässä liikutaan ja harjoitellaan arjen hallinnan taitoja.

Itsenäistyvät nuoret

Konkari-kodin täysi-ikäisyyttä lähestyvistä nuorista koottu ryhmä opettelee ja kertaa itsenäistymisessä tarvittavia käytännön tietoja ja taitoja peilaten niitä yksilöllisesti luotuihin tavoitteisiin. Ryhmässä korostetaan vastuun siirtymistä nuorille ja pyritään näin helpottamaan heidän itsenäistymistään sijoituksen jälkeen. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.

Tyttö istuu sohvalla tietokone sylissä ja etualalla lattialla on kasa koulukirjoja.

Tyttöjen ja poikien ryhmät

Tyttöjen ryhmässä voimavarakeskeisesti ja ennaltaehkäisevästi tukien harjoitellaan tunnistamaan, ilmaisemaan ja ottamaan haltuun omia tunteita. Poikien ryhmä on toiminnallinen ryhmä, jonka tavoitteena on oppia toisten huomioon ottamista, sosiaalisia taitoja ja tuoda toiminnallisin menetelmin mielekästä tekemistä arkeen. Viikottain kokoontuvia ryhmiä toteutetaan asiakastarpeiden mukaan.

SomeBody-menetelmä

SomeBody-toimintamalli on vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä. Menetelmän tavoitteena on auttaa yksilöä tunnistamaan, miten tunteet, ajatukset ja esimerkiksi kipu vaikuttavat omaan kehoon, sen liikkeeseen tai liikkumattomuuteen. Lue menetelmästä lisää SomeBodyn sivuilla. Viikottain kokoontuvia ryhmiä toteutetaan asiakastarpeiden mukaan. Ryhmä toteutuu tällä hetkellä vain avopalveluasiakkaille, mutta sen on tarkoitus laajentua myöhemmin käyttöön myös sijaishuollon asiakkaille. 

Jaa: