Yhteistyökumppaniesittely: Kumppania auttaa monipuolisesti viestinnässä

Kumppania on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoille erikoistunut viestintätoimisto, joka haluaa olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta viestinnän keinoin. Kumppania on Konkari-kodin viestintäkumppani ja auttaa niin arjen viestintäteoissa kuin laajemmissakin kehittämiskokonaisuuksissa ja strategisessa konsultoinnissa. Kumppania on tehnyt paljon yhteistyötä eri lastensuojeluviranomaisten ja -laitosten kanssa ja tuntee alan erityistarpeet sekä kipupisteet.

– Viestintä on vaikuttavaa silloin, kun se on hyvin suunniteltu ja kohdistettu oikeille vastaanottajille oikeissa kanavissa ja vielä oikeaan aikaan. Viestintä kuuluu organisaatiossa kaikille, mutta vastuu viestinnän organisoinnista pitää määritellä aina, Kumppanian johtava asiantuntija Pia Hirvonen tähdentää.

Sosiaalialan viestinnän keskiössä on sisältöjen oikeellisuus, ajankohtaisuus ja ymmärrettävyys. Lastensuojelun muuttuvalla kentällä tarvitaan vastuullista viestintää, jossa huomioidaan eri osapuolten tarpeet.

Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen viestintä synnyttää pitkäjänteisiä vaikutuksia. Vaikuttavan viestinnän perustaksi laaditaan viestintäsuunnitelma yhteistyössä lastensuojelun eri toimijoiden kanssa. Viestintäsuunnitelmassa määritellään vastuut, roolit ja aikataulut eri viestintäkanaviin. Kaikki julkaisut kuten lehdet, uutiskirjeet, verkkosivut ja somepostaukset vievät haluttua viestiä eteenpäin eri kohderyhmille. Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan, että kaikkien oikeuksia kunnioitetaan ja päästään yhteisiin tavoitteisiin. Sujuva arjen viestintä on lastensuojelutyön perusta.

Lue lisätietoa yrityksen nettisivuilta ja tule mukaan Lastensuojelun yhteistyöseminaariin tutustumaan kumppaniin tarkemmin: www.kumppania.fi.

Lastensuojelun yhteistyöseminaaria varten yhteistyökumppanit on valittu huolella. Kumppanit edistävät ja tukevat työtä lastensuojelussa omalla ammattitaidollaan. Käythän tutustumassa heihin kaikkiin seminaaripäivän aikana, jolloin on mahdollista myös sopia yhteisiä tapaamisaikoja ja käyttää tilaisuus hyväksi tutustuakseen heidän palvelutarjontaansa.

Jaa: