Konkarin avopalvelut tekevät työtään suurella sydämellä

Konkari-kodin lastensuojelun avopalveluissa työskentelee neljä ammattilaista, jotka tekevät noin 40 asiakasperheen kanssa töitä Porissa ja Satakunnan alueella. Lastensuojelussa sijoitus kodin ulkopuolelle on vasta viimesijainen keino, jos muut perhettä auttavat tukitoimet koetaan riittämättömäksi.

Konkari-kodin työntekijät käyttävät työskentelyssään lastensuojelun systeemistä viitekehystä, mikä näkyy työntekijän tapana tukea perhettä ja perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Työntekijän on osattava olla mukana perheen systeemissä jäämättä kuitenkaan osaksi systeemiä.

– Kuten sijaishuollossakin, avopalveluissa perheen kanssa työskentely aloitetaan aina ensin suhteen luomisesta asiakkaaseen, kertoo Konkari-kodin avopalveluiden vastaava ohjaaja Petra Kuisma.

Monella asiakkaalla neuropsykiatrian haasteet näkyvät arjessa, ja perheet tarvitsevatkin usein apua juuri jokapäiväisten perusrakenteiden luomiseen. Konkarin avopalveluiden työntekijöillä on laaja osaaminen neuropsykiatristen haasteiden kanssa toimimisesta. Asiakastapaamisten yhteydessä usein käytetäänkin erityisesti näihin haasteisiin suunnattuja työmenetelmiä.

– Iso osa asiakasperheistämme on lastensuojelun asiakkaita. Teemme työtä myös sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen parissa, mikä tuo työhömme enemmän ennaltaehkäisevää näkökulmaa, jatkaa Kuisma.

Jaa: