Lapset päihteiden käyttäjinä

Konkari-kodissa tämän syksyn aikana on huolta nostanut lasten päihteiden käyttö ja erityisesti hyvin nuorten lasten vakava päihdekäyttäytyminen. Nuorimmat päihteitä käyttävät lastensuojelun asiakkaat ovat 13 -14 -vuotiaita ja usein he kertovat aloittaneensa päihdekokeilut jo alakouluikäisinä.

– Meissä työntekijöissä ilmiö aiheuttaa vakavaa huolta. Eräs lapsi kertoi lähteneensä ostamaan tupakkaa, mutta ei löytänyt hakijaa. Lapsi päätyi ostamaan huumausaineeksi luokiteltavia Ksaloleita, kun niitä oli helpommin tarjolla, kertoo Konkari-kodin yksikön johtaja Laura Helander.

Suomessa alaikäisten päihdekuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti lastensuojelulaitoksissa, jotka kertovat profiloituvansa päihdeongelmaisten lasten hoitoon. Tällaiset laitokset kuitenkin toimivat saman lain alaisuudessa, kuin muutkin lastensuojelulaitokset eikä tarvittava rajaaminen ole aina mahdollista siinä määrin, mitä alaikäinen päihteidenkäyttäjä tarvitsisi.

Konkari-kodissa vakavan ja akuutin päihdeongelman hoitaminen voi olla haastavaa. Keskeinen sijainti kaupunkiyksikkönä tarjoaa houkutuksia ja perustason yksikön henkilöstöresurssi ei aina ole riittävä vaativan päihdekatkaisun hoitoon. Kiireellisen sijoituksen aikana teemmekin paljon yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden kanssa, jotta lapselle löytyy paikka, jossa hänen päihdekäyttäytymisensä saa parhaan mahdollisen avun. Usein päihteiden käyttöön liittyy myös väkivallan uhka sekä henkilökuntaa että muita asiakkaita kohtaan.

– Asiakkaiden sekä henkilökunnan turvallisuus onkin meille ykkösasia, jatkaa Helander.

”Huumekokeilut ovat viisinkertaistuneet Suomessa 90-luvun alkupuolelta lähtien. Tavallisinta kokeilut ja käyttö on 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla, joista lähes puolet (47 %) oli Huumekyselyn mukaan kokeillut huumeita joskus elämänsä aikana.”  (THL päihdetutkimus 2022)

Jaa: